فریده ترانه

فریده ترانه
آوازخوان افغان (نامزد موفق در انتخابات شورای ولایتی کابل - 1390)
UPLOADED ON: 30-December-2016
SOURCE: نت
LIBRARIES: || Haji Mohammad Rahat || حاجی محمد راحت ||  
Please send me more information about this image
اگر در مورد این تصویر معلومات بیشتر دارید٬ لطفاً برای ما بفرستید