خروج از افغانستان (مستند ناروِیژی)

خروج از افغانستان (مستند ناروِیژی)
UPLOADED ON: 26-October-2018
SOURCE: مصطفی عمرزی
LIBRARIES: || Mustafa Omarzai || مصطفی عمرزی ||  
Please send me more information about this image
اگر در مورد این تصویر معلومات بیشتر دارید٬ لطفاً برای ما بفرستید