مردم در حاکمیت برهان الدین ربانی

مردم در حاکمیت برهان الدین ربانی
UPLOADED ON: 29-January-2017
SOURCE: راوا
LIBRARIES: || Mustafa Omarzai || مصطفی عمرزی ||  
Please send me more information about this image
اگر در مورد این تصویر معلومات بیشتر دارید٬ لطفاً برای ما بفرستید