خانم ژیلا با دیگر هنرمندان

خانم ژیلا با دیگر هنرمندان
خانم ژیلا٬ میرمن پروین٬ خانم رخشانه٬ استاد خیال٬ خانم سارا ځلاند٬ استاد سرور آرمونیه نواز و دیگر هنرمندان در هند
UPLOADED ON: 11-February-2014
SOURCE: فریدون محتشم
LIBRARIES: || Maryam Zebardast || داکتر مریم زبردست ||  
Please send me more information about this image
اگر در مورد این تصویر معلومات بیشتر دارید٬ لطفاً برای ما بفرستید