هنرمندان رایدیو افغانستان قدیم

هنرمندان رایدیو افغانستان قدیم
آقا محمد کارگر، رحیم جهانی، معلم زبان، چترام ساهنی، کبیر هویدا و عزیز آشنا. اولین کنسرت رادیویی آرکستر آماتور برای یک ساعت به صورت زنده از رادیو نشر شد.
UPLOADED ON: 15-October-2013
SOURCE: هیواد
LIBRARIES: || Mohammad Ali Abdali || داکتر محمد علی ابدالی ||  
Please send me more information about this image
اگر در مورد این تصویر معلومات بیشتر دارید٬ لطفاً برای ما بفرستید