باغ شاهی جلال آباد

باغ شاهی جلال آباد
باغ شاهی جلال آباد٬ در عصر امیر عبدالرحمان خان بنا شده است.
UPLOADED ON: 21-October-2014
SOURCE: آرشیڤ سلطنتی
LIBRARIES: || Mohammad Ali Abdali || داکتر محمد علی ابدالی ||  
Please send me more information about this image
اگر در مورد این تصویر معلومات بیشتر دارید٬ لطفاً برای ما بفرستید