څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

واژه های با "ط" اما به "ت"


این واژه هارا با تی بنویسید ،‌هرچند با طوی مشهورشده اند :
اینها شماری وام واژههایی اند که از زبانهای گوناگون گرفته شده اند . چندی هم اصالت پارسی دری دارند یا از بهلوی آمده اند . در هر صورت باید با تی نوشته شوند ، نه با توی .
باطلاق ، باتلاق : ـ گند آب ،‌ لجن زار ،‌ مرداب ، زمین با گیاه های هرزه و آب ایستادة‌ گندیده .
طاس ، تاس : ـ‌ پیاله ،‌کاسه ، تشت ، ظرفی برای نوشیدن ، همچنان نوعی تکه را هم می گویند و زیورهای بیاله مانندی که بر درفش می آویختند.
طراز : از تراز فارسی مجازن طبقه و ردیف.
نوع؛ قسم؛ گونه.
زینت؛ آرایش.
حاشیۀ لباس یا پارچه که معمولاً پرنقش‌ونگار است؛ یراق.
بیدل گفته است :
به طراز دامن ناز او چه زخــاکساری ما رسد
نزدآن مژه به بلندیی که زگردسرمه دعا رسد
نوعی پارچۀ نفیس ابریشمی.
طوطی ، توتی: ـ پرندة شناخته . درزبان گفتار توتا می گویند و تقلید از الف مقصورة عربیست که ي نوشته می شود والف خوانده می شود .
سطل ،‌ ستل : ـ ظرف آب گیری .
پطرول ،‌پترول: ـ آبگینی که در ماشینها کار می آید .
اطاق ، اتاق : ـ خانه .
طنبور، تنبور : ـ یکی ازساز ابزارها . تنبور چی و تنبوری کسی که تنبور می نوازد . در زبان گفتار تمبور می گویند ، چنان که تنبل را هم تمبل می گویند . ویژگی زبان گفتار دری چنان است که نون ساکن پیش از بی برای آسانی تلفظ به میم بدل می شود . تنبیه را هم تمبیه می گویند . از همین شمار اند : تمباکو ( تنباکو ) ، دمبو ره ( دنبوره ) ، جمبش( جنبش )، تمبل ( تنبل )، تمبان ( تنبان )، امبور( انبور ) ، گمبد ( گنبد) ، زمبق ( زنبق ) ، ممبر ( منبر) .
طوله ، توله : ـ نای یا نی . توله چی ، نوازندة توله .
اطو ، اتو : ـ وسایل هموار کردن چین وچروک یا چملکی لباس . بیدل گفته است :
اتــوی پیـرهـن نـاز چـین پیـشانیــست
به جزرومد تلاطم سبب مخواه ومپرس
سطبر، ستبر( stawr , stap پهلوی ) : ـ محکم ، درشت ، کلفت ، ضخیم .
داکتر اسدالله حبیب

از کتابخانۀ:

داکتر اسدالله حبیب

نویسنده:

داکتر اسدالله حبیب| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us