څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

آرکاییسم


آرکاییسم

(معرفی کتاب)

مصطفی «عمرزی»

آرکاییسم (باستانگرایی)، مقوله ی پیچیده ای ست که در لایه های چند طبقه ی زمین، پیش از آن که عنصر سیاسی، واقعیت بشری آن ها را در جغرافیای های کنونی تحریف کند، شرحی از دارایی ها و کاستی های مردمانی می باشد که خود در بخش دیگر آن (گورستان) خوابیده اند و مهمترین راز زنده گی و هستی آنان مدفون است.

برای بررسی و درونکاوی تمام شاخه هایی که در علم و هنر، خلاصه درکلیت آن ها (تمدن) پدید آمده اند، عمده ترین بخش ها، ستون های فرضیات اند که در نهایت، قضیه های لاینحل نیز می شوند.

تلفظ «دهن گشاد» و «دهن پُرکن» باستانی، لذتی ست که از مخرج ها تا سرلوحه های مکان ها و نهاد ها، ما را مشعوف می سازند، اما با تاسف که بخشی از تفکر تعصب برای تعلقات خاص را نیز ساخته اند. تمایلی که اجازه نمی دهد اصل انسانی، هسته ی حیات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی باشد.

دکتور غیاث آبادی:

«توهم تفاخر به دوران باستان، مُسکن مخدر است برای جوامع عقب افتاده که از قافله ی پیشرفت های بشری بازمانده اند و می خواهند با نازیدن به موهومات خودساخته ی منتسب به عصر باستان، بر احساس حقارت خود مرهم نهند.»

بنابراین، هر مدخل نقد بر آن چه تاکنون فقط افتخار پنداشته می شود، ضمن این که جغرافیا های کنونی- سیاسی، ارثیه های عتیقه (باستانی) دارند و تا زمان رفع آلام، عقده ها را تسکین می دهند، کمک می کنند در زمان «حال»، فراموش نکنیم: پس از نبش قبر، به حقیقتی دست نخواهیم یافت که زنده باشد.

کتاب «آرکاییسم» را در سلسله کتاب های روشنگر در حالی تقدیم می کنم که چنین مفاهیمی، اگر در جامعه ی فرهنگی ما شناخته شوند، پس از فرود در لایه های عمق، خرد، اجازه نخواهد داد گذشته های بسیار دور را مایملک قباله یی بدانیم و متعصب شویم.

یادآوری:

ناشر کتاب «آرکاییسم»: تحریک ملی افغانستان

محل پخش کتاب «آرکاییسم»: دفتر مرکزی «تحریک ملی افغانستان»؛ واقع شبکه ی جهانی رادیو و تلویزیون ژوندون، در مسیر جاده ی گمرگ-کابل.

مصطفی عمرزی

از کتابخانۀ:

مصطفی عمرزی

نویسنده:

مصطفی «عمرزی»| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us