څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

زندگی در غرب و مشکلات امروز آنقاسم باز.
۲۰۲۰/ ۶ / سپتمبر

مشکلات و بدبختی درغرب .!

امروز تاریخ 5 سپتمبر دو خواهر محترم من هر یک شینکی ریکا و خاتول جان ریکا وردګ برایم بطور جداګانه یک کلیپ یک استاد عرب که در یک محفل سخنرانی میکند ارسال نمود. من بعد از شنیدن این سخنرانی این استاد به این نتیجه رسیدم که باید این ګفتار این شخصیت بزرګوار را با دوستان خود شریک سازم.
این دانشمند بزرګوار در مورد مشکلات فعلی در جهان که مردم امروز به ان دست به ګریبان اند چنین بر میشمارد. وی میفرماید.
« چین دیوار بزرګ و بلند را بخاطر دفاع چین ساخت. ولی بانهم چین با داشتن این دیوار بزرګ سه بار مورد هجوم حملات بیګانګان قرار ګرفت و هر بار مهاجمین به اساس دادن رشوه ها از راه دروازهای ان دیوارها داخل چین شدند. پس پیش از انکه دیوارهای بلند و بزرګ بسازید در قدم اول در فکر نګهبان ان شوید. چرا که ساختن انسان مهمتر از ساختن یک بنا است.
ما از چینایها چیزی نیاموختیم، ما از انها یاد نه ګرفتیم که اول باید خانواده بسازیم. و جالب در اینجا است که خانه های است که در ان خانواده است، که خانه ندارد، همچنان قصرهای داریم که در ان خانواده های از هم پاشیده زندګی میکند ایا قصرها مقصر اند .؟ در واقع اصل داستان، مادیات و جایګاه تحصیلی و اجتماعی نیست بلکه مقوله است که میګوید.
اګر بخواهی تمدن را نابود سازی سه راه دارید.
۱ - نابودی خانواده.
۲ ـ نابودی تعلیم و دانش.
۳ – بی اعتبار کردن الګو ها.
برای نابود کردن خانواده باید نقش مادر را بی ارزش کنی. یعنی کاری کن که مادر از خانه دار بودنش خجالت بکشد.
برای نابودی اموزش و تعلیم معلم را هدف قرار بده. اهمیت او را در جامعه کم کن، او را بی ارزش کن تا جایکه دانش اموزان تحقیرش کند.
برای اینکه الګوها را بی اعتبار کنی، دانشمندان و دانشمند را هدف قرار بده. انها را تکذیب کن، بی ارزش کن، شک و شبهه را ایجاد کن، تا کسی به انها ګوش ندهد و اقتدا نکند.
لذا اګر مادر هوشیار از بین رفت و معلم وفادار از بین رفت و الګوها ساقط شد پس چی کسی باید ارزش ها را پرورش دهد.
پس چی فکر میکند که دقیقآ این سناریو برای ما اتفاق نیافتاده.؟ »
پس ای هموطن.
ان حقوق عالی که دین مبین اسلام به طبقه اناث داده هیچ ایین دیګر نداده.
امروز یک عده خانم هایکه ګلو های خود را بنام حقوق زن پاره میکند این ها نوکران سیستم فیمنستهای جهانی است.که زیر نام حقوق زن پروګرامهای از قبل ترتیب شده سازمان فمنست را پیش میبرد.
نظریه تشکیل رهبری جهان از یک مرکز واحد چنین عقیده دارد ، میګوید.
تاروزیکه مزخرفات کلتوری ( دین ) از بین برده نشود نظریه تک رهبری جهان بوجود امده نمی تواند. این نظریه کوشش دارد تا توسط فحش و فحشاه مذهب را در قدم اول از بین ببرد.این نظریه در غرب نیز مخالفین بخود دارد.محمد شریف منصور

از کتابخانۀ:

محمد شریف منصور

نویسنده:

محترم قاسم باز


    منابع :

  • ..

| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us