څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

مقام زن


مقام زن

هارون انصاری

روز زن است، از مقامش یاد کنید

وابسته به چند نام نیست، از خودش یاد کنید

نه روز مادر است، نه از خواهر و نه از همسر

زن، شخصیت است، یاد کنید

زن، موجودی ست مهربان، لطیف و دلسوز

در حساب وکتاب ماهر، از کارش یاد کنید

زن، معلم است، کارگر و داکتر

موجود فعال است، از فعالیتش یاد کنید

جای زن امروز در خانه و آشپزخانه نیست

ایستاده همراه ما، از توانش یاد کنید

زن، فرشته ای ست رحمت از جانب خدا

مستجاب الدعاست، نزد خدا یاد کنید

ای بزرگواران! امروزه روز زن نیست تنها

روزش هر روز، همیشه یاد کنید

مصطفی عمرزی

از کتابخانۀ:

مصطفی عمرزی

نویسنده:

هارون انصاری| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us