څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

هوشدار


هوشدار

حیات الله بخشی

اگر این خلق به اصلاح نظام بر خیزد

کلفت دور زمان از سر عام بر خیزد

تیم حاکم ز فساد، شانس نکو داد ز دست

نتوانست کزین شرم تمام برخیزد

ظلم ظالم شده افزون ز حد، چاره کنید

نکند خلق به پا، جمله تمام برخیزد

چو شود فسق و فساد چیره بر اندام نظام

قوت حاکمه و نظم و نظام برخیزد

چاره کن چاره ی پسمانی خلق، ای حاکم!

پیش از آن تا همه گان بهر قیام برخیزد

آه مظلوم به تظلم کده ی دادستان

همچو تیغی ست که از جوف نیام برخیزد

نشود مردم هوشیار ز افساد نظام

بهر تعدیل تو و بهر نظام برخیزد

نشود مردم ما متحد و یک پارچه

هرکجا هر طرفی بهر قیام برخیزد

اگر این خلق شود منسجم و رهبریت

شود آزاد وطن، جمله انام بر خیزد

ملک و ملت به هزار فتنه دچار، ای بخشی!

مرغ افتاده چه دشوار ز دام برخیزد

مصطفی عمرزی

از کتابخانۀ:

مصطفی عمرزی

نویسنده:

حیات الله بخشی| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us