څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

در وصف مقام معلم


در وصف مقام معلم

حیات الله بخشی

جهان، روشن ز سیمای معلم

گل و گلشن، قدم های معلم

به قلب و سینه ی دانا و عالم

مزار و مسکن و جای معلم

همه گنج علوم در روی گیتی

بود تحت قدم های معلم

سزاوار است اگر بوسی به اخلاص

دو دستان، اگر پای معلم

به درگاه خدا گردد اجابت

بگیر حرف و دعاهای معلم

مشو غافل ز هر حرفش که باشد

دُر و گوهر، سخن های معلم

ز علمش بهره گیر تا آخر عمر

که تا گردی تو همپای معلم

منور کن دل از صهبای علمش

بخور جامی ز صهبای معلم

بود بر تارک هستی نمایان

رُخ تابان و زیبای معلم

بیا بخشی ز اخلاص و سخاوت

گلی بگذار تو بر پای معلم

مصطفی عمرزی

از کتابخانۀ:

مصطفی عمرزی

نویسنده:

حیات الله بخشی| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us