څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

آزادی


آزادی

حیات الله بخشی

مگو هذیان و شطحیات به رغم مدعی ای جان

بگو با جان بگو با دل، فدای صلح و آزادی

ز خال و خط چه می گویی، به یم و شط، چه می خوانی

اگر خوانی غزل خوانا برای صلح و آزادی

بهشت هفتمین گردد به صورت روی این گیتی

در آن چون مه درخشان باد، نمای صلح و آزادی

نفیر جنگ منفور است به هر وادی و هر مذهب

چه بهتر در جهان باشد، جای صلح و آزادی

فلک از غیظ می ترکد اگر بیند که چون بخشی

به گیتی سعی می دارد برای صلح و آزادی

صلح و آزادی، نوای دلکشی باشد نوای صلح و آزادی

فضای گرم و فرحت زا، فضای صلح و آزادی

اگر بر گوش جان خواهی که بنشیند صدای دل

صدای دل نباشد جز صدای صلح و آزادی

بکن نام نکو تسجیل به خط روشن تاریخ

فدا کن نقد جان خویش به پای صلح و آزادی

مصطفی عمرزی

از کتابخانۀ:

مصطفی عمرزی

نویسنده:

حیات الله بخشی| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us