څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

معلم


معلم

حیات الله بخشی

هر طالب علم است خریدار معلم

باشد به جهان رونق بازار معلم

معلم چو بود یار و مددگار معارف

خالق بودش یار و مددگار معلم

گلزار کند گلشن و بوستان معارف

گلزار شود عمرگهر بار معلم

پاینده شود نام نکوی وطن از وی

پاینده بود نام پُر انوار معلم

از علم کند روشن و تابنده معارف

تابنده و روشن بود افکار معلم

آفاق پُر از شور و شعور است نگه کن

شور است و شعور است ز اسرار معلم

پیکار جهان جمله ز علم است و ز دانش

این جمله هویداست ز پیکار معلم

ای بخشی نگه کن که جهان گشته منور

از فیض علوم و دگر از کار معلم

مصطفی عمرزی

از کتابخانۀ:

مصطفی عمرزی

نویسنده:

حیات الله بخشی| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us