څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

منافقت، حد دارد


منافقت، حد دارد

هارون انصاری

واعظی نوشت اندر باب رییس

روده قاق خواندش او را لاغر و خسیس

توصیف کرد کله اش را خالی و بی مغز

خود را جلوه داد بزرگ نزد دیگران معزز

اکت های او را تشبیه کرد به دلقکان

صدایش را توضیح کرد همچو آواز مرغکان

نوشت: اصلیت این آدم اصلاً معلوم نیست

هم منافق هست و هم شر انداز، او مظلوم نیست

دولتش را خواند اشرار و امیال کثیف

نوکر امریکا، روسیه و از این اراجیف

جنایت کار خواندش و مصروف کار قاچاق

گفت: جیب هایش پُر است، اطرافیانش چله و چاق

واعظی جان! کی باشد با هم کنیم اتفاق؟

شرارت بس است، مزن آتش به این نفاق

بیاید روزی که اولاده ی تو یک زمان

بخوانند غنی صاحب را نابغه، سیاستمدار و قهرمان

مصطفی عمرزی

از کتابخانۀ:

مصطفی عمرزی

نویسنده:

هارون انصاری| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us