څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

استاد محمدی


وقتیکه ما فهرست های آثار نقاشی و منیاتوری های شرقی موزه های معروف دنیا را از نظر می گذارنیم به آثار و اسمای یک عـده محدود صنعتگران بر می خوریم که روی هم رفته تمام انها یا از هرات بوده و یا به دربار سلاطین و شاهان با ذوق هرات تربیه شده اند. از جمله این هنروران و نقاشان با افتخار وطن کسیکه در دنیا بعد از بهزاد شهرت و اهمیتی در نقاشی و منیاتوری حاصل نموده استاد محمد هـــــروی است. این هنرمند شهیر پسر و شاگرد سلطان محمد مصور است.

در بین سالهای 940 – 935 در هرات تولد یافته است . چنانچه در یکی از آثار و نقاشی او نوشته شده و به آن امضا نموده است معلوم میشود که تا اوایل سلطنت اسماعیل دوم در قید حیات بــــوده. آثار و نقاشی های گرانبهای بیادگار مانده این هنرور فرزانه هرات که موزه های بزرگ دنیا به آن مزین است، قرار ذیل است:

1- تصویر یک شهزاده محبوس مغلی : در موزه صنایع ظریفه بوستون

2- صفحه ای از کتاب شرفنامه : منیاتوری با امضا روشن استاد محمدی

3- یک صحفه از خمسه نظانی : در موزه بوستون

4- صفحهئای از صفحات یک مرقع : در یک طرف این ورق تصویر دوشیزه ای دیده میشود که بدست راست خود یک کتاب و بدست چپ خود یکدانه ناک دارد و مشغول مطالعه کتاب است.

داکتر مریم زبردست

از کتابخانۀ:

داکتر مریم زبردست

نویسنده:

Herat.co.uk
| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us