څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

ذوالکمالین


میر باقر ذوالکمالین پدر خطاط معروف میر علی هروی بود و از مفاخر قرن نهم هجری و از ستارگان آسمان فضل و هنر آن عصر بشمار میرود چندین خط را به کمال زیبای مینوشت و میر باقر تالیفات و تصنیفات زیاد دارد از جمله کتابی نوشت و در آن شرحی را که خواجه نصرالدین طوسی بر اشارات شیخ الرئیس ابو علی سینا بلخی نگاشته بود رد کرد فصاحت کلام و منطق بیان او را از همین اثر اش می توان درک کرد. تاریخ تولد و وفاتش معلوم نیست و حیات با افتخارش در پردهء فراموشی مجهول مانده تنها اینقدر معلوم است که زمانی از هرات عازم هندوستان گشت .

و به نزد جیپال نام حاکم لاهور تقرب حاصل نموده است ، جیپال مذکور از میر باقر درخواست مرقعی نمود و میر هم آنرا پذیرفت نسخهء بغایت نیکو تمام کرد و بصورت تحفه به وی تقدیم داشت جیپال از دریافت آن در گرانمایه بی اندازه مسرور گردیده با اعطای چهار هزار دانه طلای سرخ از وی تقدیر نمود چون میر صاحب دارای همت بلند بود از قبول انعام پادشاه امتناع ورزید، قرار گفته صاحب خطاطان بعمر هشتاد و هفت سالگی در هندوستان وفات کرده است.

داکتر مریم زبردست

از کتابخانۀ:

داکتر مریم زبردست

نویسنده:

نصرالدین
| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us