څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

اندرز


اندرز

حیات الله بخشی

لطف سخن و خلق نکو جای شرر به

آن به به جهان آن چه که آید به نظر به

از فعل دغا و دغل و فتنه و آشوب

با صدق و صفا خدمتی به نوع بشر به

از خدمت دونان که رود نام و آبرو

نانی به تعب بهتر و آبی ز سقر به

آزرده ز تأدیب معلم مشو ای جان

تأدیب معلم بود از مهر پدر به

از بهر وقار و شرف و شأن مملکت

تقویت فرهنگ و از آن حفظ هنر به

غافل مشو ای نور نظر زانکه عبادت

بادیده ی تر نیمه شب و وقت سحر به

خواهی که شوی بهره ور از عمر بخشیا

از آن چه که بر پا شود آشوب حذر به

مصطفی عمرزی

از کتابخانۀ:

مصطفی عمرزی

نویسنده:

حیات الله بخشی| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us