څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

(جشنواره هنری -موسیقی -فرهنگی


جشنواره رقص های محلی افغانستان و نقش رسانه ها


نخستین جشنواره رقص های محلی وبومی مردم افغانستان در خانه فرهنگ آسیا با همکاری گروه ابتکار راه ابرشیم درکابل ۲۴ جنوری ۲۰۱۹ برگزار شد . ازاینکه امور فرهنگی کشور درطول چهل سال بیشتر از دیوار های شکسته وفروخته به خاک بیشتر صدمه خورده است جای شک نیست .

طی دو دهه که فضای نفس کشیدن دوباره برای فضای جامعه مهیا گردید و صد ها میلیارد دالر بنام ها وبهانه مختلف سرازیر شد ، نیز تردیدی نیست ، پرسش اینجاست که چه مبلغ و پشتوانه مالی از این کمکهاو برنامه ها و راهکار های برای ترمیم و زنده سازی ریشه های خشک شده فرهنگ مردم افغانستان اختصاص داده شد ، به جرات میتوان گفت که متاسفانه نه بودجه دراین راستا اختصاص یافت ونه برای وزارت فرهنگ وکلتور افغانستان کدام برنامه جامعه شمول تدوین گردید .

طي اين يكماه كابل عليرغم فضاي خشونت ومتأثر از بحران موجود دو جشنواره :

١- جشنواره موسيقي اصيل هزاره ٢ جنورى ٢٠١٩

٢- جشنواره رقص هاي محلى افغانستان

برگزار شد .

اولي كه با همكارى رياست راديو تلويزيون ملى افغانستان و در سالن ان نهاد برگزار شد متاسفانه طنين شيرين موسيقي هزارگى همانجا هنوز پروسه به زندان كشيدن خودرا سپرى ميكند و با خواهش مديران برگزار کننده این جشنواره ويديو هايكه به خارج وفضاى مجازي پخش ونشر گرديد جمع آورى شد ، و دليل آن پايين بودن كيفيت بود ، كه قول داده شد به زودترين فرصت پخش ونشر ميكنند ، وجاي پرسش هاي مبهم و سوال برانگيز دارد كه توانمندي رسانه ملي كشور تا اين حد ضعيف و عقب مانده است كه يك جشنواره موسيقي را كه خودش مديريت كرده است نمي تواند در دسترس سایر رسانه ها قرار بدهد ؟؟؟؟. ويا مسايل ديگر مطرح است كه مانع پخش ونشر يك كار فرهنگى وهنرى شده است ؟؟؟.

در جشنواره رقص های محلی که برای نخستین بار در کشور اجرا زنده داشت بدون محدودیت و فورا در اختیار افکار عامه توسط رسانه های داخلي ( طلوع ، شبکه تلویزیونی ۱ ، پژواك ، آرزو ، و رسانه هاى مطرح جهاني سرویس جهانی بی بی سی ، رسانه صدای امریکا ، رسانه VT اروپا سايت شخصى ، گروهي و شبكه هاى اجتماعى بصورت گسترده و جامع و با گزارش هاى مفصل گزارشگران آنها از محل جشنواره ، پخش ونشر گرديد ومورد استقبال عموم قرارگرفت و لبخند واميد را به چهره هاي مردم نشاند و تصوير متفاوت از افغانستان را به افكار عامه مردم وجهان به معرفى گرفت .

اجرا کنندگان جشنواره موسیقی هزاره و افکار عمومی انتظار آنرا داشتند تا رسانه ملی کشور الگوی باشد برای انعکاس و پخش ونشر به وقت و زمان جشنواره موسیقی هزاره و هر مناسبت فرهنگی بدون محدودیت های مصلحتی وسیاسی در جامعه از طریق رسانه ملی ، طوریکه از نامش پیداست ، باید همگانی و عمومی باشد .

وجای تاسف دارد که این جشنواره مهم وفرهنگی قربانی بعضی مصلحت ها و در انحصار دیدگاه‌های بیمار گونه قرار می‌گیرد .

با هنر و موسیقی مردم کشور هنوز هم خط کشی ها و دیوار کشی های انجام می‌گیرد که اعتبار و حیثیت یک رسانه ملی را کاملا زیر سوال می برد .

نشانگر آنست که شعار ها و ملی اندیشی در نهاد های که پسوند ملی را اعتبار و معیار و سرلوحه کار شان قرار می‌دهند یک سراب است . وطنین صدای موسیقی هم نمیتواند از دیوار های بلند آن عبور کند .

بابت همرسانی و بازتاب جشنواره دوم ( جشنواره رقص های محلی افغانستان ) با وجودیکه کمبود ها و کیفیت پخش ونشر برنامه ها پایین بود از همه رسانه های داخلی و خارجی و عکاسان و فلیم برادران انفرادی قدردانی می‌کنم . همچنین خانه فرهنگی آسیا و گروه ابتکار راه ابرشیم که حمایتگران این جشنواره بودند .


۲۶ جنوری

رضا علوى

از کتابخانۀ:

رضا علوى

نویسنده:

رضا -علوی| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us