څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

صدا کن


صدا کن!

(بر اساس یک ترانه ی محلی)

هارون انصاری

مرا از بدخشان و بدخشانی صدا کن

ز شهرکوه های بلند پامیری صدا کن

صدایم کن ز شهر مفتون و بازگل

مرا از شهر مخفیه ی بدخشانی صدا کن

چو بلخی ام، مرا مزاری صدا کن

ز شهر لاله های بهاری صدا کن

ز شهر جامی و مولانای روم

مرا از شهر سینا و رابعه ی بلخی صدا کن

ز بامیانم، مرا بامیانی صدا کن

ز شهر بودا های باستانی صدا کن

ز شهر صلصال و شهمام کهن

مرا از شهر کاتب فیضی صدا کن

چو از زابلم، مرا زابلستانی صدا کن

ز شهر پهلوانان افسانه وی صدا کن

صدایم کن از شهر سهراب و سام

مرا رستم دستان قهرمانی صدا کن

زاده ای کابلم، مرا کابلی صدا کن

ز شهر کهنه یا از سراجی صدا کن

صدایم کن مرا از هر سوی پایتخت

مرا از شهر نو یا مرادخانی صدا کن

مرا جلال آبادی و لغمانی صدا کن

یا که نجرابی و تگابی صدا کن

صدایم کن مرا از مشرق گرم

مرا کاکه ی شینواری صدا کن

ز کوهدامنم مرا کوهستانی صدا کن

ز چاریکار وکاپیسا یا پروانی صدا کن

صدایم کن از شهر توت و تلخان

مرا از شهر پیران پنجشیری صدا کن

صدایم کن مرا از هر کنج کشور

چه وردک و ارزگان یا بادغیس و کنر

صدایم کن تا بیایم به سویت با دل و جان

که ما افغانیم، ما را افغانی صدا کن!

مصطفی عمرزی

از کتابخانۀ:

مصطفی عمرزی

نویسنده:

هارون «انصاری»| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us