څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

افتیده گی پس از ایستاده گی


افتیده گی پس از ایستاده گی
مصطفی «عمرزی»

26 دلو، آخرین روز شرمساری سیاسی- نظامی اتحاد شوروی پیشین در افغانستان است. این تاریخ، بُرد افغانان در یک آزمون بزرگ است؛ اما در زمینه ای که برای برداشتن گلیم متجاوزان، مسابقه یی کرده ایم، سال ها پس از خروج آخرین جنرال روسی و واحد اش از افغانستان (بوریس گروموف)، افتیده گی گسترده است؛ تو گویی توده هایی که در جغرافیای افغانستان، شان نزول آدمیت یافته اند، نیازی ندارند مگر این که فصل های بیشتری از ایدیالوژی ها در این جا مخطوط شوند.
میدان داری، توان افغانان را برای هر رقابتی هزینه کرده است که حاصل تاریخی اش، چند جلد حماسه و افتخار می شود؛ و اما مردمان توان باخته در میدان پیروزی، بیش از دو دهه پس از پیروزی بر شوروی، هنوز محتاج اند و فقط برای برپایی بشری، آینده نمی یابند که اگر سهم بیشتری از عمر سیاسی نیافتند (خدا نخواهد)، گذشته ی حماسی آنان را در پای «تلاقی»، تفسیر کنند.

مصطفی عمرزی

از کتابخانۀ:

مصطفی عمرزی

نویسنده:

مصطفی «عمرزی»| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us