څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

در ملاقات تعارفی


در ملاقات تعارفی
مصطفی «عمرزی»

بر اثر اصرار اعضای هیات رهبری شورای ژورنالیستان افغانستان، خودم را راضی کردم پس از چند سالی که گاه برای پوشش خبری به ریاست جمهوری می رفتم، در دیدار تعارفی که میان اهل رسانه ها و رییس جمهور ، تدارک دیده شده بود، اشتراک بورزم. بزرگ ترین مشکل در چنین دیدار هایی «سیاهی لشکر» هایند که در گروه های افراد فرصت طلب و احساساتی تقسیم می شوند و ضیاع زمان می آورند.
در این دیدار ها به جز این که بر موارد نادلخواه کف بزنیم و شاهد خودنمایی های چند فرصت طلب باشیم، کاری در جهت اهم ما انجام نمی یابد. مهمترین فاکت ها، مقید به توضیحات و سخنانی اند که از مقام اول کشور می شنویم و نوع دیگری از فرصت برای بیان رسانه یی ریاست جمهوری مهیا می شود.

مصطفی عمرزی

از کتابخانۀ:

مصطفی عمرزی

نویسنده:

مصطفی «عمرزی»| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us