څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

نُه تصویر تاریخی از ولایت سبز لغمان


9 تصویر تاریخی از ولایت سبز لغمان
مصطفی «عمرزی»

تاریخ افغانستان، نوعی از منظری ست که مردم ما در لحظات جست و جوی ثبات- به آن می نگرند و اگر فرصت یافتند در متن، در کناره ها و در زوایای آن، دنبال حقی اند که سهم آنان در هستی و زنده گانی ست.
تحمل بیش از سه دهه جنگ فرسایشی که پایان نمی یابد، حتی کمتر شانس می دهد مردمان روستا نیز در بستری زیست کنند (طبیعت) که لازمه ی حیات انسانی در محیط عاری از تصنع، اندیشه آفریده است- فرهنگ، بارور شود.
این که در بخشی از سرنوشت ما «سیاست» نوشته اند تا در هرج و مرج آن، خودباخته باشیم، ضرورت یافت فرهنگ و واقعیت های سرزمین، نه فقط امری وجدانی می شود، بل ایجاب می کند با ترسیم تصویر تاریخی آن، توده هایی را کمک کنیم که زیر شدت فشار فرهنگ عدو، دشمن جان خود می شوند.
مجموعه ی زیر، شامل تصاویر تاریخی ست؛ تصاویری که بخشی از فراموشی حافظه ی تاریخی ملت ما برای میراث ها، یادگار ها و بنا هایی ست که بشترینه در هرج و مرج حاکمیت تنظیمی آسیب دیدند؛ مجروح شدند و مُردند (نابودی).
کسانی که شرق افغانستان را دیده اند، می دانند که طبیعت آن جا کمال دارد، و اما اکثراً نمی دانند بخشی از ماهیت تاریخی ما در دیرینه گی و در پسین، در آن جا نقش بسته بود. اگر بخواهیم تبیین کنیم، وجدان فرهنگی می خواهد سراغ مردم برویم که هیچگاهی سهم ما در امر باروری فرهنگی و رسالت مدنی، کاستی و پستی نداشته است؛ اما تا زمانی که «گذاشتند».
نه تصویر این پُست، نه راوی تاریخی از بنای «قلعه ی سراج»، قصر «فرح بخش» و شکار گاه «کله گوش» (محلی که مرحوم امیر حبیب الله، ترور شد) در ولایت لغمان اند.

مصطفی عمرزی

از کتابخانۀ:

مصطفی عمرزی

نویسنده:

مصطفی «عمرزی»| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us