څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

Free Articles
(25)انبار مضامین سید همایون عالمی [25]

موضوع

☼   آدم خان و درخانی  حکایت و قصه
☼   افسانه بابه خارکش  حکایت و قصه
☼   افسانه ماه سه شبه  حکایت و قصه
☼   اژدهای سنگی  حکایت و قصه
☼   اژدهای چرخ لوگر  حکایت و قصه
☼   بی‌بی مهرو  حکایت و قصه
☼   خوشکیار و شاه ترین  حکایت و قصه
☼   داستان بگرام  حکایت و قصه
☼   داستان سید سلطان‌ احمد کبیر  حکایت و قصه
☼   دختر امپراطور چین  حکایت و قصه
☼   دریاچه صابری  حکایت و قصه
☼   دریاچه‌های بامیان  حکایت و قصه
☼   دیوارهای شهر کابل  حکایت و قصه
☼   رستم و سهراب  حکایت و قصه
☼   زمر گبر  حکایت و قصه
☼   زیارت ریگ ‌روان  حکایت و قصه
☼   زیارت چهل دختران  حکایت و قصه
☼   شاه دوشمشیره (ع)  حکایت و قصه
☼   شاه و عروس  حکایت و قصه
☼   شراب‌شاه  حکایت و قصه
☼   عاشقان و عارفان (ع) یا داستان دو برادر  حکایت و قصه
☼   فتح‌ خان بړيڅ  حکایت و قصه
☼   نسیم پروان  حکایت و قصه
☼   چهل تن پاک  حکایت و قصه
☼   کوه دیکچه  حکایت و قصه


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us