څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

اعلیحضرت محمد ظاهر شاه

اعلیحضرت محمد ظاهر شاه
منبع: کابل ناتهـ
از آرشیڤ: حاجی محمد راحت


سال 1962 محمد ظاهر شاه ی سابق افغانستان مسافرتی به قندهار شریف داشت. برخی از هندوان سرشناس قندهار به ملاقات شاه شتافتند. در عکس لالا گردهاری لال کپور مشهوربه بابه لالا، به رسم هندوان پایی شاه را لمس میکند. دورتر آقایان مانک چند کپور، آغی رام چوپره پدر شام لال چوپره، رام چند وکیل دیده می شوند.


اگر در مورد این اثر باستانی٬ معلومات بیشتر دارید٬ لطف نموده برای ما بفرستید. ما در همین صفحه٬ از همکاری شما یادآوری میکنم.
If you have more information about this Afghan heritage, please do not hesitate to send it to us. We will mention your contribution, right in this page. Thank you

 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us