څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

شایق جمال

				
					
نعت ای ز رویت پیدا گشته این زمین و آسمان جان فدای آستانت ای شه کون و مکان وصف باغ قرب ذاتت کی به پایان می رسد گر نهالان را قلم سازند و گلها را زبان بهتر از جن و بشر ، بالاتر حور و ملک ای به قربان سرت سامانهٔ هر دو جهان کی به ملک آفرینش از تو بالاتر کسیست بلکه ملک آفرینش از طفیلت شد عیان در ادبگاه حضورت سجده کردن مشکلست ای که می باشی همیشه با خدای لا مکان در حقیقت کس ندیده جلوهٔ حسن ترا هر که هر چیزی که می گوید بود وهم و گمان تاب دیدارت ندارد جز جناب حق کسی بلکه می سوزد جهان را جلوه ات در یک زمان گر مرا بودی زبانت نعت او می گفتمی باعث ایجاد عالم شاه بی رنگی نشان در قیامت شر مساری های شیطان را ببین چون شود آن رحمت عالم، شفیع امتان تا قیامت شکر این نعمت نمی گردد ادا ساخت ما را چون خداوند امت او را یگان ای خدای مهربان روز جزا هم کن حساب شایقت را امت پیغمبر آخر زمان جان من بادا فدای خاک پایش چار یار آن جنابانی که نآید وصف ایشان در بیانLast Update: April 10, 2018


 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us