څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

ابوالمعانی بیدل

				
					
تا فلک در گردش است آفت به ‌هرسوهاله است در مزاج آسیا چندین شرر جواله است یأس‌ کن خرمن که در کشت امید زندگی ریزش یک مشت دندان حاصل صد ساله است زین چمن با درد پیمائی قناعت ‌کرده‌ ایم جام ‌گل تسلیم یاران ساغر ما لاله است با بزرگیهای شیخ آسان ‌که می ‌گردد طرف پیش این جاسوس رعنا سامری ‌گوساله است فرصتی باید که عبرت ‌گیری ا‌ز مکتوب ما صفحهٔ آتش‌ زده حرفش شرر دنباله است در محبت پاس ناموس صبوری مشکل است هر قدر دل واگذارد آبیار ناله است تیره ‌بختی در وطن ایجاد غربت می‌ کند گر ز چینی مو دمد چینش همان بنگاله است جز شکست رنگ‌ گلچینی ندارد باغ وصل در میان ما و جانان بیخودی دلاله است تاکجا در پی نمی‌غلتد جبین اعتبار شرمی از انجام اگر باشد گهر هم ژاله است بیدل از حسرت ‌پرستان خرام کیستم کز طپش گر جان به لب می‌ آیدم تبخاله استLast Update: January 18, 2017


 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us