څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

ابوالمعانی بیدل

				
					
تازمستی غنچه برفرق چمن میناشکست رنگ ما هم ازترنج جام میصفرا شکست تنگنای شهر، تاب شهرت سودا نداشت گرد ما دیوانگان در دامن صحرا شکست می رود بر باد عالم گر خموشان دم زنند رنگ صدگلشن به آه غنچه ای تنها شکست پیچ و تاب موج غیر از انقلاب بحر نیست چرخ رنگ خویش بامینای مایکجا شکست صافی وحدت مکدرگشت کثرت جلوه کرد موج شد تمثال تا آئینهٔ دریا شکست کیست دریابد عروج دستگاه بیخودی رنگ ما طرف کلاه ناز پر بالا شکست موج دریای ندامت امتحان آگهی ست صدمژه یک چشم مالیدن به چشم ما شکست از فریب خاکساریهای خصم ایمن مباش سنگ تا شد مایل افتادگی مینا شکست بسکه عالم را به حسن خلق ممنون کرده ایم رنگ هم نتواند ازجرأت به روی ما شکست باغ امکان یک گل آغوش فضا پیدا نکرد رنگها بریکدگرازتنگی این جا شکست عمرها شد از دعاهای سحر شرمنده ام چین آهی داشتم در دامن شبها شکست هرزه تاکی پیش پیش بحر باید تاختن موج ما از شرم در دامان گوهر پا شکست پیش ازآن بیدل که هستی آشیان پیرا شود نام ما بال هوس در بیضهٔ عنقا شکستLast Update: February 6, 2017


 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us