څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

شایق جمال

				
					
چشم او می دهد شراب مرا رخ او می کند کباب مرا همچو آواز دلربا سازد به خدا نغمهٔ رباب مرا گر چنین است سیل گریهٔ من می برد رفته رفته آب مرا از گدازم دگر چه می پرسی که آتش عشق کرده اب مرا شوخ مرزای من چو می آیی بوسهٔ ده علی الحساب مرا گرمی چهرهٔ کبابم کرد از چه دیگر کند عذاب مرا نیست هجران او کم از دوزخ از چه دیگر کند عذاب مرا بی سر و پا شدم چو طفل سرشک نیست پروای شیخ و شاب مرا داد یادم ز روی او شایق سوخت سیر گل و گلاب مراLast Update: April 21, 2018


 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us