څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

ابوالمعانی بیدل

				
					
راحت جاوید عشاق از فضولی رستن است سجدهٔ شکر نگه چشم از تماشا بستن است چون خروش نغمه ای کزتار می آید برون شوخی پرواز ما ازبال آنسو جستن است از کشاکش نیست ایمن یک نفس ، فرصت شمار کار ریگ شیشهٔ ساعت ز پا ننشستن است نشئهٔ آزادئی دارد غرور عاشقان ناله را گرد نکشی از قید هستی رستن است تا چه زاید صبحدم کامشب به بزم نوبهار غنچه چون مینای می از خون عیش آبستن است شرمی از آزار دلها کن که در ملک وفا بهرناموس مروت رنگ هم نشکستن است از مکافات عمل ایمن نباید زیستن سربریدن های ناخن عبرت دل خستن است همچو اشک از انفعال دستگاه ما و من آب باید شدکه آخر دستی ازخود شستن است تا توان زین انجمن کام تماشا یافتن همچو شمع اجزای ما را با نگه پیوستن است زانقلاب دهر بیدل کارم از طاقت گذشت بعد از این از سخت جانی سنگ بر دل بستن استLast Update: February 6, 2017


 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us