څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

صالحه وهاب واصل

				
					
حال دل گر جلوۀ جمال تو گردد مۀ فلک پروانه سان گِرد تو رقصان شود ملک گویند راز دل شود از باده آشکار ما را چه مستی بِه ز مئیِ لعل آن محک از قاف تا به قاف ندیدم قد و برت دیدم هزار گلرخ و فرزان صفی به لک از بسکه محو و بیخودِ عشق تو گشته ام در زنده بودنم بدل اُفتد گمان و شک اسلام دل ز کفر نگاه تو شد بهم وقتی که تیر مژه به او کرد این کُمک گشتم فدای رویت و چون شمع سوختم پروانه وار گِرد تو گردیدم هر شبک دل شد اسیر دامت و زخم نگاه خورد پاشید غفلتت سر زخم دلم نمک ای خود غزل، شوم به فدای تغزلت کز دیده میرسانی به گوش دلم گپک گوشی به نالۀ دل در دام مانده دِه تا دانی حال «واهِب» دلگشته یک به یک مربوط مجموعۀ اولی به نام (مروارید گمشده)Last Update: January 18, 2017


 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us