څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

صالحه وهاب واصل

				
					
برقصم مجنون صفت اندر هوست یار برقصم دیوانه از آن لذت دیدار برقصم ده جرعۀ از جام لبت ای مۀ کنعان کز هوش روم بیخود و خُمار برقصم در بزم حضور تو چو پروانۀ عاشق گِرد شمع رخسار تو دلدار برقصم ای رشک مسیحی نفس تازه به من ده کز ذوق تمنائی تو بسیار برقصم از صومعه و مسجد و از خانقه و دیر آیم برون و بر سر بازار برقصم گِرد حرم کعبۀ حسن تو به حسرت با دیدۀ تر نیمه شب تا ر برقصم «واهِب» بنشین تا که به معراج وصالش از شوق دگر بار و دگر بار برقصم مربوط مجموعۀ اولی به نام (مروارید گمشده)Last Update: January 18, 2017


 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us