څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

ابوالمعانی بیدل

				
					
موج جنون می زند، اشک پریشان کیست ناله به دل می خلد بسمل مژگان کیست پای روان وداع راه به کوی که برد دست به دل بسته ام محرم دامان کیست یاد خرام توام می برد از خویشتن قامت برجسته ات مصرع دیوان کیست دیده گر از جلوه ات میکدهٔ نار نیست اشک چکیدن خرام لغزش مستان کیست سرمه ز خاکم برد چشم غزالان ناز بخت سیه بر سرم سایهٔ مژگان کیست لخت دلی در نظر این همه چاک جگر حیرتم آئینه گر شانه گریبان کیست قطرهٔ ما چون حباب سینهٔ دریا شکافت همت پرواز ما خندهٔ توفان کیست گرنه تپشهای دل فال جنون می زند شعله نقاب اینقدر نالهٔ عریان کیست رشتهٔ امواج را، عقده نگردد حباب آبله در راه شوق مانع جولان کیست غیر محبت دگر دین چه و آئین کدام امت پروانه باش سوختن ایمان کیست بیدل ازین مایده دست هوس شسته ایم پهلوی دل خورده را آرزوی نان کیستLast Update: February 6, 2017


 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us