څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

شایق جمال

				
					
دلبری تو بی وفاست مرا آرزوی تو دلرباست مرا سرمه را در نظر نمی آرم خاک پای تو توتیاست مرا زود بیگانه می شود چه کنم گرچه دیرینه آشناست مرا کرده ام یاد خلد در کویش گر به دوزخ روم سزاست مرا دور شو ای طبیب از سر من درد آن بی وفا رواست مرا تو که جان منی بگو جانا زندگی بی رخت کجاست مرا چند در آب دیده ننشینم کاتش عشق زیر پاست مرا این نماز که زاهدان خوانند گر قضا می کنی رواست مرا گشته پامال ناز او شایق داغها بر دل از حناست مراLast Update: April 21, 2018


 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us