څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

شایق جمال

				
					
برده از خود یک قلم آن نرگس شهلا کی شود منظور دیگر آهوی صحرا اینقدر پروانه دور یار گشتن های تو داغ حسرت کرده همچون شمع سر تا پا نسبت بسیار دارد با قد آن کج کلاه راست گویم می برد انداز سرو از جاه مرا شانه هم از سینه چاکان سر زلف تو شد آه چو کاکل ، پریشان کرده این سودا در محبت گرچه دارم سخت جانی ها ولی کشت از نیم نگه آن شوخ بی پروا مرا تا سحر از دوریت در بر دل بسمل طپید ما من دیشب چرا بگذاشتی تنها مرا گرچه خود داری به اظهار محبت کرده ام می کند بیتابی دل، عاقبت رسوا مرا رنگ زردم نسبتی شایق به زرد دارد چرا اعتباری نیست پیش مردم دنیا مراLast Update: May 21, 2018


 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us