څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

ابوالمعانی بیدل

				
					
ای آرزوی مهرتو سیلاب کینه ها بر هم زن کدورت سنگ آبگینه ها ملاح قدرت تو ز عکس تجلیات راند به بحرآینهٔ دل سفینه ها آتش پرست شعلهٔ اندیشه ات جگر آئینه دار داغ هوای تو سینه ها از حیرت صفای تو خونی است منجمد اشک روان سطر به چشم سفینه ها درکارگاه حکم تو بهرگداز سنگ آتش برون دهد نفس آبگینه ها آنجاکه مهر عشق کند ذره پروری جوشد گل شرافت ذات ازکمینه ها تا پایه ای ز قصر محبت نشان دهیم چون صبح چاک دل به فلک برد زینه ها بیدل به خاکساری خود ناز می کند ای در غبار دل ز خیالت دفینه هاLast Update: February 6, 2017


 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us