څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

صالحه وهاب واصل

				
					
بس هواها و هوسها دم به دم داریم ما گوهر آدم شدن در ریشه کم داریم ما عقده ها بر سینه و مُهرِ خموشی روی لب از خس دست کسان این چشم نم داریم ما خانۀ ما سوخت از دستی که خود آتش زدیم از برای شادیی بیگانه غم داریم ما وحشت ما از سیاهی، سایه های شام ماست آهوان غافلیم با جهل رم داریم ما کاخ همیاری همی بینم سوی ویرانگی کین بنای خانه بر دیوارنم داریم ما پای ما در خانه، دست ما به سوی دیگران بس ز خود شرمنده ایم سر های خم داریم ما «واهِبا» نازم ترا که کم خوری از خود خوری می ستائیم همتت را تا که دم داریم ما 27-06-2012 اسم شعر (دیوار پُرنم) مربوط مجموعۀ اولی به نام (مروارید گمشده)Last Update: February 13, 2017


 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us