څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

صالحه وهاب واصل

				
					
بمیرم بگذار که از سوز غمت زار بمیرم صد بار شوم زنده و صد بار بمیرم بگذار که در حسرت دیدار تو تا صبح از خواب شوم خسته و بیدار بمیرم بگذار که هر یک قصۀ جور ترا من با گریه به مه گفته شب تار بمیرم بگذار که بر تن بکشم کفنِ خیالت برکوی تو در سایۀ دیوار بمیرم بگذار که از فرقت تو حلقه بسازم بندم به گلو چون رسن دار بمیرم بگذار ز هر زخمی که مژگان تو داده ست در پای گل روی تو چون خار بمیرم بگذار که فریاد و فغان سر دهم از غم در بستر تنهایی دل افگار بمیرم تا بزم رقیبان شده روشن ز حضورت بگذار که از طعنۀ اغیار بمیرم هر بار مرا میکشی از وعدۀ وصلت یکبار بیا تا که به یکبار بمیرم « واهب» تو مشو ناصحم اندر ره عشقش بگذار فدایش شده سرشار بمیرم مربوط مجموعۀ اولی به نام (مروارید گمشده)Last Update: January 18, 2017


 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us