څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

ابوالمعانی بیدل

				
					
سرکشیها به مرگ راهبرست گردن موج را حباب سرست نیست در رنگ اعتبار ثبات آبروها چو موج درگذرست سفله بر خرده های زر نازد لاف پرواز سنگ از شررست فال راحت مزن کزین کف خاک هرچه آسوده تر، فسرد ه تر ست دلخراشی ست غرض جوهر هوش وقت آئینه خوش که بیخبر ست شوق واماندگی نصیبت مباد دل افسرده نالهٔ دگرست بی تو چندان گر یستم که چو ابر سایهٔ من سواد چشم ترست از هجوم بهار اَبله ام جاده پنهان چو رشته در گهرست بر اثرهای عجز می تازم همچو رنگم شکست بال و پرست پشت تمکین به اعتبار قوی ست کوه را لعل مهره ی کمرست در طبلگاه دل چو موج و حباب منزل و جاده هر دو در سفرست غفلت، افسون نارسائی ماست دست خوابیدگان به زیر سرست بیدل ازگریه شهرتی داریم بال پرو از ابر چشم ترستLast Update: February 6, 2017


 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us