څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

صالحه وهاب واصل

				
					
برفت سوخت کاشانۀ دل، دلبر عیار برفت یار عاشق کش طناز جفا کار برفت روز و شب می کُشدم حسرت آن لعل لبش چه کنم چاره که آن لعل شکر بار برفت چشم مستش که چو پیمانه خُمارم میکرد مست و بیباک نهان گشت و به یکبار برفت مژه بر هم چو کشم روی مهش یاد آید یاد آن چهره تنم سوخت و چو انگار برفت دار محفوظ تو محبوب دلم را یا رب کاین دعا عرش بدرید و به انوار برفت نه مرا قدرت پرهیز ز عشقش «واهِب» نه توانی که ببینم که زمن یار برفت 04 اگست 2008 مربوط مجموعۀ اولی به نام (مروارید گمشده)Last Update: February 13, 2017


 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us