څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

ابوالمعانی بیدل

				
					
برگ و سازم جز هجوم گریهٔ بیتاب نیست خانهٔ چشمی که من دارم کم ازگرداب نیست رشتهٔ قانون یأسم از نواهایم مپرس درگسستن عالمی دارم که در مضراب نیست تا به ذوق گوهر مقصد توان زد چشمکی در محیط آرزو یک حلقهٔ گرداب نیست دست و پا از آستین و دامن آن سو می زنیم مشرب دیوانگان زندانی آداب نیست در شبستان سیه بختی ز بس گمگشته ایم سایه ی ما نیز بار خاطر مهتاب نیست زاهدا لاف محبت سزنی هشیار باش زخم شمشیراست این خمیازهٔ محراب نیست خار خار بوریا و دلق فقر از دل برآر آتش است ای خواجه اینهامخمل وسنجاب نیست دیده ها باز است و اسباب تماشا مغتنم لیک درملک خرد جز جنس غفلت یاب نیست ز اخلاط سخت رویان کینه جولان می کند سنگ وآهن تا به هم ناید شرربیتاب نیست حال دل پرسیده ای بیطاقتی آماده باش شوخی افسانهٔ ما دستگاه خواب نیست مدعا تحقیق و دل جنس امید، آه از شعور ما چنان آئینه ای داریم کانجا باب نیست آنچه می گویند عنقا ای زخود غافل توئی گرتوانی یافت خودرا مطلبی نایاب نیست شوخی تمثال هستی برنیابد پیکرم آنقدر خاکم که در آئینهٔ من آب نیست بیدل آن برق نظرها آنچنان در پرده ماند غافلان گرم انتظار و محرمان را تاب نیستLast Update: February 6, 2017


 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us