څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

ابوالمعانی بیدل

				
					
ای آینهٔ حسن تمنای تو جانها اوراق گلستان ثنای تو زبانها بی زمزمهٔ حمد تو قانون سخن را افسرده چو خون رگ تار است بیانها از حسرت گلزار تماشای تو آبست چون شبنم گل آینه در آینه دانها بی تاب وصال است دل اما چه توان کرد جسم است به راهت گره رشتهٔ جانها آنجاکه بود جلوه گه حسن کمالت چون آینه محو است یقینها وگمانها از مرحمت عام تو درکوی اجابت گم گشته اثرها به تک وپوی فغانها از قوت تأئید توتحریک نسیمی بر بحرکشد از شکن موج کمانها در چارسوی دهرگذرکرد خیالت لبریز شد از حیرت آئینه دکانها در پردة دل غیر خیالت نتوان یافت جولانکدة پرتو ماهند کتانها در دیدة بیدل نبود یک دل پر خون بی داغ هوای تو درتن لاله ستانهاLast Update: February 6, 2017


 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us