څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

ابوالمعانی بیدل

				
					
گفتگو صد رنگ ناکامی دماند ازکامها وصل هم موهوم ماند از شبههٔ پیغامها غیر دیر وکعبه هم صد جا تمنا می کند زندگی یک جامه وار و اینهمه احرامها ریشهٔ نشو و نما از دانهٔ ماگل نکرد ماند چون حرف خموشی در طلسم کامها قطرهٔ ما ناکجا سامان خودداری کند بحر هم از موج اینجا می شماردگامها گل کند در وحشت دردسر فرماندهی چون شررازسنگ ریزد زین نگینها نامها چون به آگاهی فتدکار، اهل دنیا ناقصند ورنه در تدبیر غفلت پخته اند این خامها ازنشان هستی ما سکه نامی بیش نیست صید ما حکم صدا دارد به گوش دامها لاله وگل بسکه لبریزند ازصهبای رنگ درشکستن هم صدائی سر نزد زین جامها از تپش آواره ها بی ریشهٔ جرأت مباش در زمین ناتوانی گشته اند آرامها بیدل از آئینهٔ زنگار فرسودم مپرس داشتم صبحی که شد غارت نصیب شامهاLast Update: February 6, 2017


 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us