څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

شایق جمال

				
					
گر نبیند در چمن سرو قباپوش مرا قمری از کو کو خرا شد پردهٔ گوش مرا شب به سودای گلبرگ او رفتم به خواب بلبلان امروز می بویند آغوش مرا همچو تیرت در بغل پرورده ام ای شاخ گل چون کمان خالی مکن یکباره آغوش مرا گر بریزد چشم مستش خون یک دنیا اسیر نیست پروا از شراب ناز مدهوش مرا گفت جانان هوش خود را چون نمی گیری به حرف گفتمش حرف تو می ماند؟ بسر هوش مرا شایقت مرد و نکردی یاد او را حیف حیف اینقدر قاصد بگو عاشق فراموش مراLast Update: April 16, 2018


 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us