څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

ابوالمعانی بیدل

				
					
جام امید نظرگاه خمار است اینجا حلقهٔ دام تو خمیازه شکار است اینجا عیش ها غیر تماشای زیانکاری نیست درخور باختن رنگ بهار است اینجا عافیت می طلبی منتظر آفت باش سر بالین طلبان تحفهٔ در است اینجا فرصت برق و شرر با تو حسابی دارد امتیازی که نفس در چه شمار است اینجا چه جگرهاکه به نومیدی حسرت بگداخت فرصتی نیست وگرنه همه کار است اینجا پردهٔ هستی موهوم نوائی دارد که حبابیم و نفس آینه دار است اینجا انجمن در بغل و ما همه بیرون دریم بحر چندانکه زند موج کنار است اینجا عجز طاقت همه دم شاهد معدومی ماست نفس سوخته یک شمع مزار است اینجا سجده هم ازعرق شرم رهی پیش نبرد از قدم تا به جبین آبله زار است اینجا بیدل اجزی جهان پیکر بی تمثالی ست حیرت آینه با خوبش دچار است اینجاLast Update: February 6, 2017


 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us