څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

صالحه وهاب واصل

				
					
ترس بزرگ امشب ز دمیدن سحر میترسم وز پرده دریدن سحر میترسم آمیخته یک نفس، نفس با اویم یارب ز رسیدن سحر میترسم صُبحا ! مگشا دیده، خدا را ! دریاب کز مژه خلیدن سحر میترسم امشب که دلم ستاره باران گشته از رنگ پریدن سحر میترسم دارم سحری، ز سِحر در کلبۀ خود از راه بریدن سحر میترسم امشب که دلم محرم مقصود شده از قهر و تُنیدن سحر میترسم ای شب تو مرا به یار من واصل باش کز زود دویدن سحر میترسم شب رفته به پایان و دل «واهِب» غرق از تاب و تپیدن سحر میترسم مربوط مجموعۀ اولی به نام (مروارید گمشده)Last Update: January 18, 2017


 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us