څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

ابوالمعانی بیدل

				
					
بحرمی پیچد به موج از اشک غم پرورد ما چرخ می گردد دوتا در فکر بار درد ما گر به میدان ریاضت کهربا دعوی کند کاه گیرد در دهن از شرم رنگ زرد ما دور نبود گرکمان صید دلها زه کند هم ادای ابروی نازی ست بیت فرد ما می دهد بوی گریبان سحر موج نسیم می توان دانست حال دل ز آه سرد ما هم چو نی در هر نفست دایم نقد ناله ای ای هوس غافل مباش ازگنج باد آورد ما ما سبکر وحان ز قید ششدر تن فارغیم مهرة آزاد دل دارد بساط نرد ما گر دهد صدبارگردون خاک عالم را به باد بشکندآشفتگی رنگی به روی گرد ما دوش با تیغ تبسم رفتی از بزم و هنوز شور بیرون می دهد زخم نمک پرورد ما در سواد حیرت از یاد جمالت بیخودیم روز وشب خواب سحر دارد دل شبگرد ما نیست بیدل جزنوای قلقل مینای من هیچکس درمحفل خونین دلان همدرد ماLast Update: February 6, 2017


 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us