څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

ابوالمعانی بیدل

				
					
بی دماغی مژدهٔ پیغام محبوبم بس است قاصد آواز دریدنهای مکتوبم بس است ربط این محفل ندارد آنقدر برهم زدن گر قیامت نیست آه عالم آشوبم بس است تا به کی گیرم عیار صحبت اهل نفاق اتفاق دوستان چون سبحه دلکوبم بس است سخت دشوار است منظور خلایق نبشتن با همه زشتی اگر در پیش خود خوبم بس است عمرها شد پینه دوز خرقهٔ رسوائیم زحمت چندین هنر، یک چشم معیوبم بس است گاه غفلت می فروشم گاه دانش می خرم گربدانم اینکه در هرامر مغلوبم بس است حلقهٔ قد دوتا ننگ امید زندگی ست گرفزاید برعدم این صفرمحسوبم بس است ناکجا زین بام و در خاشاک برچیندکسی همچو صحرا خانهٔ بی رنج جاروبم بس است حیف همت کزتلاش بی اثر سوزد دماغ خجلت نایابی مطلوب مطلوبم بس است بوی یوسف نیست پنهان از غبار انتظار پیرهن بیدل بیاض چشم یعقوبم بس استLast Update: February 6, 2017


 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us