څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

ابوالمعانی بیدل

				
					
کیست کز راه تو چون خاشاک بردارد مرا شعله جاروبی کند تا پاک بردارد مرا شمع خاموشی به داغ سرنگونی رفته ام تاکجا آن شعلهٔ بیباک بردارد مرا ننگ دارد خاک هم از طینت بیحاصلم خون نخجیرم چسان فتراک بردارد مرا هستی ام عهدی به نقش سجدهٔ او بسته ست خاک خواهم شد اگر از خاک بردارد مرا صد فلک ریزد غبار دامن افشانده ام یک شررگر شعلهٔ ادراک بردارد مرا صبح بی سرمایه ای احرام از خود رفتنم کوگریبان تا به دوش چاک بردارد مرا بار اسباب گرانجانی ست سر تا پای من کیست غیر از خاطر غمناک بردارد مرا پیکرم گردد غبار یأس و برخیزد ز خاک به که دست منت افلاک بردارد مرا نشئه ای از درد مخموری به خاک افتاده ام شوق می خواهم به دست تاک بردارد مرا گرد من بیدل هوای عرصه گاه نیستی ست از تپیدن هرکه گردد خاک بردارد مراLast Update: February 6, 2017


 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us