څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

صالحه وهاب واصل

				
					
إبتداءِ و انتها ای روح و جان قصه ها، ای ابتداءِ ای انتها مشتاق دیدارم بیا، ای محضرت نور خدا ای همدم جان و دلم، در عشق، هجرت حاصلم با اصل تو من باطلم، ای دولت بی منتها وصلت مرا در سر هوس، در سینه هستی چون نفس ای بر غمم فریاد رس، بشنو ز دل فریاد ما ای در دل من آزِ تو، در نغمۀ جان سازِ تو عالم بخواند رازِ تو هردم به گوش جان مرا ای حسرت دل آ به بر ، ای حیرت دید و نظر ای بی نیاز ای بیخبر، ما بنده ایم خوی ترا ای ماهتاب برکش حجاب، کن دیدۀ ما را پُر آب در انتظارت شد خراب، ویرانۀ دنیای ما «واهِب» دعا ها میکند، این دیده دریا میکند فریاد و غوغا میکند، تا لحظۀ بیند ترا 21-09-2011 مربوط مجموعۀ اولی به نام (مروارید گمشده)Last Update: February 13, 2017


 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us